Tribe Harpalini


Anisodactylus binotatus 9-11.5mm
Anisodactylus binotatus 9-11.5mm
Anisodactylus signatus 10-13.5mm
Anisodactylus signatus 10-13.5mm
Anisodactylus binotatus 9-11.5mm
Anisodactylus binotatus 9-11.5mm
Trichotichnus laevicollis 6.2-8.5mm
Trichotichnus laevicollis 6.2-8.5mm
Harpalus luteicornis 6.3-8mm
Harpalus luteicornis 6.3-8mm
Ophonus laticollis 8-11mm
Ophonus laticollis 8-11mm
Harpalus progrediens 6.3-8.6mm
Harpalus progrediens 6.3-8.6mm