Genus Abax


Abax carinatus (Duftschmid, 1812)

Abax carinatus 13-15.5mm
Abax carinatus 13-15.5mm

Abax parallelus (Duftschmid, 1812)

Abax parallelus 12.6-16.5mm
Abax parallelus 12.6-16.5mm

Abax parallelepipedus (Pill. & Mitterp., 1783)

Abax parallelepipedus 15.5-20.5mm
Abax parallelepipedus 15.5-20.5mm

Abax ovalis   (Duftschmid, 1812)

Abax ovalis 12.7-15.5mm
Abax ovalis 12.7-15.5mm

Abax carinatus
Abax carinatus
Abax parallelus
Abax parallelus
Abax parallelepipedus
Abax parallelepipedus
Abax ovalis
Abax ovalis

Abax carinatus
Abax carinatus
Abax parallelus
Abax parallelus
Abax parallelepipedus
Abax parallelepipedus
Abax ovalis
Abax ovalis

Abax carinatus
Abax carinatus
Abax parallelus
Abax parallelus
Abax parallelepipedus
Abax parallelepipedus
Abax ovalis
Abax ovalis

Abax carinatus
Abax carinatus
Abax parallelus
Abax parallelus
Abax parallelepipedus
Abax parallelepipedus
Abax ovalis
Abax ovalis